Oferta

Dodano 23/02/2021 09:18

Oleje zużyte

Firma zajmuje się skupem i transportem zużytych olejów przepracowanych, oraz przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych celem odzyskania jak największej ilości oleju przepracowanego.

Do Zakładu Rerafinacji Olejów Przepracowanych w Trzebini przyjmujemy oleje odpadowe o kodach:

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

12 01 07*

 Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców

12 01 10*

 Syntetyczne oleje z obrobki metali

12 01 19*

 Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji

13 01 10*

 Mineralne oleje hydrauliczne

13 01 11*

 Syntetyczne oleje hydrauliczne

13 01 12*

 Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji

13 01 13*

 Inne oleje hydrauliczne

13 02 05*

 Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i marowe

13 02 06*

 Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 07*

 Oleje silnikowe, przekadniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji

13 02 08*

 Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 03 07*

 Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

13 03 08*

 Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

13 03 09*

 Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

13 03 10*

 Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

13 04 01*

 Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej

13 04 02*

 Oleje zęzowe z nabrzeży portowych

13 04 03*

 Oleje zęzowe ze statków morskich

13 05 06*

 Olej z odwadniania olejów w separatorach

13 07 01*

 Olej opałowy i olej napędowy

13 08 99*

 Inne niewymienione odpady

      20 01 26

 Oleje i tłuszcze

Wszystkie odbiory olejów odpadowych potwierdzamy kartą przekazania odpadu generowaną w systemie BDO.

Odbiory oleju przepracowanego realizujemy autocysterną lub odbieramy w beczkach bądź w paleto-pojemnikach.Następnie odzyskany olej przekazany zostaje do instalacji rerafinacji  w Trzebini (EUROBAC Sp.zo.o.). Po wstępnym oczyszczeniu olej trafia do linii (Preflash -I etap) osuszającej z wody,emulsji ,oraz frakcji lekkich.W ramach tej linii otrzymany produkt olej bazowy S jest materiałem wejściowym do drugiej linii destylacyjnej w którym produkujemy bazę olejową.Bazy białe są poddawane dodatkowej filtracji (III etap)przy użyciu ziemi okrzemkowych i sprzedawane są jako gotowy produkt rynkowy(olej bazowy).

Pozostałości podestylacyjne (flux) służą do produkcji ciężkich olejów opałowych.

Lekkie bazy + rozdestylowane frakcje lekkie z I etapu służą natomiast do produkcji lekkiego oleju opałowego.

Oleje opałowe wytwarzamy na bazie koncesji URE WPC WPC/234/22520/W/DPC/2018/MJ 

Galeria zdjęć


Wyszukaj

Więcej